VVV-KANTOOR LES GETS "CATÉGORIE 1"


Dit VVV van categorie I belooft:

 • Een makkelijk te bereiken ontvangstruimte en informatieruimte ter beschikking te stellen.
 • Uw formaliteiten te vergemakkelijken.
 • U zitplaatsen te bieden.
 • U gratis te informeren over het lokale toeristische aanbod.
 • De openingstijden in minstens twee vreemde talen zichtbaar op te hangen.
 • Gratis WiFi-verbinding te bieden.
 • Minstens 305 dagen per jaar open te zijn, inclusief op zaterdag en zondag in het hoogseizoen of als er iets wordt georganiseerd.
 • Het hele jaar door uw post te beantwoorden.
 • Een permanente receptie te hebben met personeel dat minstens twee vreemde talen spreekt.
 • Toeristische kaarten, plattegronden en gidsen aan te bieden in papiervorm.
 • Toegang te geven tot de drietalige website die ook via mobiele apparaten kan worden geraadpleegd.
 • De toeristische informatie ook op papier te verspreiden, vertaald in minstens twee vreemde talen, betreffende 

- alle toeristische accommodaties met minstens de naam van het bedrijf, het postadres, het emailadres, de website, de telefoonnummers, de classificatie

- de monumenten en de culturele, natuurlijke en recreatie sites met een indicatieprijs, openingstijden en periode, website, adres en telefoonnummer

- evenementen en activiteiten

- telefoonnummers voor noodgevallen

 • Jaarlijks de toeristische informatie up te daten.
 • Buiten de telefoonnummers voor noodgevallen op te hangen.
 • Het hele aanbod te presenteren in het gebied voor alle klanten.
 • Toegang te geven tot alle beschikbare accommodaties.
 • Uw klachten te behandelen en uw tevredenheid te meten.
 • Toeristische informatie te bieden met de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën (sociale media, mobiele telefoons, geolokalisatie...).
 • Te voldoen aan de eisen van het merk ‘Qualité Tourisme’.
 • Een verblijfsdeskundige tot uw beschikking te stellen.
 • De betrouwbaarheid en actualiteit van het lokale toeristische aanbod te garanderen.