“Qualité Tourisme”


Het kwaliteitslabel “Qualité Tourisme”Naar aanleiding van een kwaliteitscontrole heeft het VVV-kantoor van Les Gets op 21 mei 2019 voor 5 jaar het kwaliteitslabel Qualité Tourisme gekregen.

> Bezoek de website Qualité Tourisme


Wij streven naar kwaliteit


Het VVV-kantoor van Les Gets is volop bezig om zich te profileren als een duurzaam resort, door zich te richten op de kwaliteitsontwikkeling van het toerisme.


Na de ISO-norm 14001 maakt het kwaliteitslabel “Qualité Toerisme” het mogelijk om aanvullende, concrete en gestructureerde maatregelen te treffen voor klanten en partners.


Onze verplichtingen :


 • Gewoonten en werkwijzen introduceren en deze tot de standaard maken.
 • Het werk en de vaardigheden van alle medewerkers waarderen.
 • Betrouwbare en op de vraag aangepaste informatie verstrekken.
 • De toegankelijkheid en de zichtbaarheid van het VVV-kantoor verbeteren.
 • Onze positie mbt. duurzaam resort versterken door deze uit te leggen.
 • Rekening houden met opmerkingen, verbeterplannen of preventieve maatregelen voorstellen, en streven naar een continue verbetering van ons werk.
 • Nieuwe technologische diensten aanbieden.
 • De collectieve betrokkenheid versterken.
 • De lokale middelen verbeteren.
 • De rol van netwerkfacilitator vergroten.


Onze doelstellingen :


 • Synergie creëren tussen het VVV-kantoor en partners.
 • Informatie verspreiden.
 • De economische prestaties van het resort vergroten.
 • Lokale spelers motiveren.
 • Verplichtingen van de verschillende handvesten naleven.
 • Het werk binnen het team van het VVV-kantoor (re-)organiseren.


Organisatie en geïmplementeerde middelen


 • Een Raad van Bestuur die de inzet van het VVV-kantoor mbt. de kwaliteitsontwikkeling van het toerisme ondersteunt met de lokale kwaliteitswerkgroep.
 • Een afdeling die verantwoordelijk is voor de opzet en het beheer van het project om succes te verzekeren.
 • Een kwaliteitsmanager, Gaëlle Le Coz, die alle uit te voeren acties coördineert; de werkzaamheden worden goedgekeurd door de directeur en de voorzitter.
Strategie "Duurzaam resort" 2020


De gemeente Les Gets is bezorgd over haar ecologische voetafdruk en kijkt altijd naar de toekomst. Momenteel werkt zij aan een nieuwe ontwikkelingsstrategie.

 In navolging van de reeds uitgevoerde dorpsprojecten 1993-2003 en 2003-2013, zal deze nieuwe aanpak tegen 2020 zijn ingevoerd.


In 2011 heeft de gemeente als proeflocatie deelgenomen aan het Europese project "ClimAlp Tour" (Klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor het toerisme in de Alpen) met als belangrijkste doelstellingen :

• Analyse van de mogelijke effecten van de klimaatverandering op toeristische plaatsen in de Alpen.

• Analyse van sterkte/zwakte, troeven/beperkingen, en van de potentiële kwetsbaarheid door klimaatverandering.

• Het voorstel voor beheer- en aanpassingsstrategieën voor de toeristische sector die het best bij het dorp Les Gets passen.


Het is dan ook in de continuïteit van dit programma dat de gemeente een "2020-strategie" voorstelt om de reeds door ClimAlp Tour opgezette ideeën naar een concrete en nuttige follow-up te brengen voor de regionale en toeristische ontwikkeling van Les Gets.

Met de hulp van het Institut de la Montagne denkt Les Gets na over de uitvoering van ontwikkelingsactiviteiten die de basis zullen vormen van de toeristische marketing- en communicatiestrategie rond 2020.

Het doel is altijd om het beleid van de gemeente voort te zetten op basis van duurzame ontwikkeling (milieu, economie, sociaal) en om een "duurzaam dorp" te positioneren.

Hiervoor zijn 5 onderzoeksthema's geselecteerd (5 werkgroepen) :


 • Stedenbouw,
 • Mobiliteit,
 • Economie / het gehele jaar door open,
 • Ecologie / duurzame ontwikkeling,
 • Marketing / communicatie.


Er zullen dus acties op korte termijn worden gelanceerd en acties op middellange en lange termijn worden gepland om de visie van Les Gets in 2020 te verwezenlijken.


Boek
uw verblijf

Uw pas
reserveren of opladen