WETTELIJKE BEPALINGEN & MEDEDELINGEN

Mede-uitgevers

Deze site is een mede-uitgave van het VVV-kantoor, gedeclareerd in het Publicatieblad van 12/12/60 en 08/04/00. Siret n°776 578 718 00012 - APE 7911Z met maatschappelijke zetel te 89, rue du Front de Neige, 74260 Les Gets vertegenwoordigd door de heer Christophe MUTILLOD, als voorzitter en de Société Anonyme de Gestion des Equipements Touristiques et Sportifs (SAGETS), ingeschreven in het handelsregister van Annecy onder de naam SIRET 379 926 025 00014, met als adres Maison des Gets, BP 28, 74260 Les Gets, vertegenwoordigd door de heer Henri ANTHONIOZ, als voorzitter en gedelegeerd bestuurder.


Technische uitvoering en projectmanager:

CAP DP

3 Esplanade Augustin Aussédat  

74960 Cran Gevrier

www.cap-dp.com


Grafische vormgeving:

PitchMark

PARC ALTAÏS - 6 RUE SATURNE

74650 CHAVANOD

www.pitchmark.fr


Hostingbedrijf

Deze site wordt gehost door IKOULA - 175-177 rue d'Aguesseau - 92100 Boulogne Billancourt  - Frankrijk


Toepasselijk recht

De inhoud van deze site wordt beschermd door het Franse recht.

De foto's staan niet onder contract. De voorgestelde aanbiedingen kunnen worden gewijzigd, de klant wordt hiervan op de hoogte gebracht bij het opstellen van de offerte.


Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang, bezwaar en rectificatie van uw gegevens. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door uw verzoek schriftelijk te richten aan: Office de Tourisme des Gets, BP 27 74260 Les Gets en SAGETS, BP 28, 74260 Les Gets.


Cookies

Niet-persoonlijke gegevens worden verzameld tijdens het surfen, door middel van een cookiesysteem, voor statistische doeleinden.

Deze bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, stellen het VVV-kantoor en SAGETS in staat om informatie over uw navigatie op de site www.lesgets.com te registreren (bekeken pagina's, datum en tijd van bekijken).

Deze gegevens laten ons in geen geval toe om u te identificeren, ze zijn enkel bedoeld om u gemakkelijker toegang te bieden tot de aangeboden diensten en om deze site te verbeteren.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browser in te stellen volgens de voorwaarden die op de website van de Commission Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr) worden beschreven.

Inhoud van website

Het VVV-kantoor en SAGETS kunnen niet instaan voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualisering of volledigheid van de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld.

Bijgevolg wijzen het VVV-kantoor en SAGETS elke verantwoordelijkheid af voor eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot de informatie op deze website.


Intellectueel eigendom

Deze website, evenals alle elementen die er deel van uitmaken (met name teksten, foto's, video's, handelsmerken), vormen een werk in de zin van de artikelen 112-2 en volgende van de Code de la Propriété intellectuelle, dat als zodanig onder de Franse en internationale wetgeving inzake literaire en artistieke eigendom valt.

Het kopiëren van pagina's van de site naar eender welk medium (inclusief harde schijf) is alleen toegestaan voor privégebruik.

Bijgevolg is elke weergave of reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de site of de onderdelen ervan, voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het VVV-kantoor en SAGETS, onwettig en kan het een daad van namaak zijn die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser met zich meebrengt.

De rechten met betrekking tot de beelden zijn voorbehouden aan de eigenaar van het betreffende werk.


Fotoverantwoording

A7 Aventures – JM.Baud – A.Berkut - V.Bron – A.Gamito - J.Gellet - N.Joly – Igor Meijer - M.Pellet/Air_Libre – Musée de la Musique Mécanique - G.Place – Portes du Soleil/N.Blom/G.Galas/C.Margot – Séréni Cimes - Savoie Mont Blanc/Raïh/Rousson/Zvardon


Hyperlinks

De hyperlinks in het kader van deze website naar andere sites van het internetnetwerk vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het VVV-kantoor en SAGETS voor hun inhoud of de links die ze bevatten, noch voor hun exploitatievoorwaarden (met inbegrip van het beheer van persoonlijke gegevens). 

De mogelijkheid om eenvoudige hyperlinks naar de site www.lesgets.com op te zetten is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van het VVV-kantoor en SAGETS. 

De navigatie op deze site is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. 

Door zich toegang te verschaffen tot de informatie die door het VVV-kantoor en SAGETS op haar website ter beschikking wordt gesteld, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en accepteert.


Vrijstelling van technische aansprakelijkheid

Het VVV-kantooren de SAGETS verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de website www.lesgets.com te allen tijde toegankelijk is. 

Het VVV-kantooren SAGETS wijzen echter elke verantwoordelijkheid af in geval van problemen met de toegang tot de site of onderbrekingen van de verbinding, ongeacht de oorzaken. 

In het bijzonder behouden het VVV-kantoor en SAGETS zich het recht voor om elke wijziging aan de site aan te brengen die zij nuttig achten, zonder voorafgaande kennisgeving en zelfs indien de toegang tot de site daardoor wordt onderbroken. 

Bovendien kunnen het VVV-kantoor en SAGETS niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, met inbegrip van ontoegankelijkheid van de site, verlies van gegevens, schade, vernietiging of virussen die uw computerapparatuur kunnen aantasten en/of de aanwezigheid van virussen op de site. 

U erkent dat u hebt geverifieerd dat de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en perfect functioneert.